Responsabilitate Socială
Responsabilitatea socială corporativă are o valoare deosebită în mediul de afaceri actual. SoftOne promovează constant practici și acțiuni care oferă suport pentru activitățile sociale și grupurile vulnerabile, asigurând acces nelimitat la cunoștințe pentru tineri și încuranjând impactul pozitiv asupra părților interesate: angajați, parteneri.

Concepția CSR a SoftOne referitoare la contribuția pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societății moderne, include:

  • Universități și instituții de învățământ
  • Voluntariat
  • Mediu
  • Resurse Umane
  • Organizații civile și non-guvernamentale

 

SoftOne sprijină dezvoltarea comunităților în care acționează, cooperand cu instituțiile de învățământ și o serie de fundații, prin prezentarea aplicațiilor Soft1 în cadrul seminariilor și programelor educaționale. SoftOne asigură stagii de pregatire profesională pentru tinerii studenți și participă la diverse proiecte stiințifice și de cercetare.

Prin Sistemul de Management de Mediu, SoftOne protejază și încurajează protejarea mediului înconjurător la nivel global: reciclare, consum redus de energie, etc.

În același timp, compania sprijină și contribuie în mod activ la dezvoltarea economică, socială și de mediu, susținând principiul dezvoltării durabile și promovează valorile companiei în rândurile angajaților prin programe de training.